Zásady ochrany osobních údajů

Vážení návštěvníci a zákazníci,

společnost KSENA s.r.o., se sídlem Praha 9, Dářská 275/14, PSČ 198 00, IČO: 26199416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 79085 (dále jen „KSENA“) si velmi váží Vaší důvěry, a proto klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, a jejich zpracování, k němuž dochází prostřednictvím našeho webu provozovaného na webové stránce www.uklidove-prace-ksena.cz a www.perfektni-uklid.cz

KSENA zpracovává osobní údaje a analyzuje chování návštěvníků na webové stránce www.uklidove-prace-ksena.cz a www.perfektni-uklid.cz výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“), jak je popsáno níže.

1. Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na webovou stránku www.uklidove-prace-ksena.cz zpracovává KSENA protokolové soubory o přístupu k této webové stránce za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky. Samotné zpracování těchto protokolových souborů může pro KSENA provádět třetí osoba.

V rámci zpracování protokolových souborů zbrocovává KSENA následující údaje:

 • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku www.uklidove-prace-ksena.cz navštívil;
 • IP-adresa;
 • datum přístupu a doba přístupu;
 • dotaz klienta;
 • kód odpovědi http;
 • přenášené skupiny dat;
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače, z něhož návštěvník webovou stránku navštívil.

2. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

V případě zájmu návštěvníka o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude KSENA spol. s r.o. za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy. Pokud poskytne návštěvník rovněž své identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, telefon), zpracovává KSENA spol. s r.o. za uvedenými účely i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které KSENA spol. s r.o. zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

Osobní údaje návštěvníka KSENA spol. s r.o. začne zpracovávat až poté, co návštěvník zaškrtne zaškrtávací pole pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení a následně přihlášení k odběru potvrdí dle instrukcí v doručené emailové zprávě. Nebude-li přihlášení k odběru potvrzeno, návštěvníkem do formuláře zadané údaje budou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let nebo do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět KSENA spol. s r.o. sám anebo tímto pověří třetí osobu, zejména společnost The Rocket Science Group, LLC.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adrese sídla KSENA spol. s r.o. (viz výše). Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr newsletteru“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti KSENA spol. s r.o. možné.

3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s objednání služeb KSENA

V případě objednání služeb u KSENA bude KSENA zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa.

Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude KSENA provádět za účelem realizace uzavřené smlouvy, dodání objednaných služeb a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých oprávněných práv.

KSENA bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po  osobní po dobu 5 let od uzavření příslušné smlouvy.

KSENA bude provádět zpracování osobních údajů zákazníků sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se Zákonem, třetí osobu.

4. Použití souborů cookie a analýza webové stránky

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

 

KSENA nastavila webovou stránku www.uklidove-prace-ksena.cz tak, že návštěvníci mohou tuto webovou stránku používat v režimu, kdy nejsou sbírány údaje o jejich chování na webové stránce, vč. IP-adresy zkrácené o posledních 8 číslic, tj. nejsou shromažďovány tzv. cookie soubory, anebo v režimu, kdy cookie soubory shromažďovány jsou. Režim, kdy nejsou shromažďovány cookie sobory o návštěvníkovi, je aktivován výlučně na základě nesouhlasu návštěvníka, kdy tento zvolí možnost „Nesouhlasím“ v banneru v dolní části webové stránky.

Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Shromažďování cookie soborů provádí KSENA za účelem vyhodnocení návštěvnosti webové stránky a na základě toho i pro optimalizaci marketingových aktivit.

Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

V případě, že návštěvník souhlasil se shromažďováním cookie souborů a nyní chce souhlas zrušit, může tak učinit pomocí změny nastavení svého prohlížeče.

Shromážděné cookie soubory zpracovává KSENA prostřednictvím služby Google Analytics, vyvinuté a provozované společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Zpracování shromážděných cookie souborů probíhá v rámci služby Google Analytics tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webové stránce www.uklidove-prace-ksena.cz nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Sběr cookie souborů a jejich analýzu prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, tak také:

  • kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;
  • instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

V rámci služby Google Analytics využívá KSENA  i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy.

Personalizaci reklamy může návštěvník webové stránky www.uklidove-prace-ksena.cz vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

5. Užívání sociální pluginů

Webová stránka www.uklidove-prace-ksena.cz obsahuje sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webové stránky sdílet obsah této webové stánky se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

 • plugin sítě Facebook, který je spravována společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;
 • plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Tyto sociální pluginy nejsou spravovány KSENOU, který tak není odpovědný ani za jejich funkčnost a ani za případné škody, které by jimi mohli být způsobeny.

6. Práva návštěvníků webové stránky www.uklidove-prace-ksena.cz spojená se zpracováním osobních údajů

Návštěvníci webové stránky www.uklidove-prace-ksena.cz mají, jakožto subjekty zpracovávaných osobních údajů, práva dle ust. § 12 (Právo na přístup k informacím) a § 21 (Žádost o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu) Zákona.

7. Kontakt pro dotazy k ochraně osobních údajů

V případě jakýchkoli dotazů k problematice ochrany osobních údajů zpracovávaných KSENOU (vč. žádostí o opravu, zablokování, příp. výmaz Vašich osobních údajů) se mohou návštěvníci na KSENU obrátit prostřednictvím e-mailové adresy MARKETING.UKLID@KSENA.CZ.

Toto Prohlášení je platné a účinné od 1. 11. 2017.